Ultra-Technekow FM

l1
l2
Postać farmaceutyczna: 
generator radionuklidu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
generator radionuklidu (99Mo/99mTc) o aktywności macierzystego radionuklidu (99Mo): 2,15; 4,30; 6,45; 8,60; 10,75; 12,90; 17,20; 21,50; 25,80; 30,10; 34,40; 43,00 GBq

indeks_lekow_quicktab

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Sterylny eluat z generatora, nadtechnecjan (99mTc) sodu może być stosowany jako odczynnik do znakowania zestawów do sporządzenia produktów radiofarmaceutycznych używanych w diagnostyce obrazowej, lub podawany bezpośrednio in vivo.

A. Podawany dożylnie, sterylny eluat nadtechnecjanu (99mTc) sodu jest wykorzystywany jako środek diagnostyczny w następujących badaniach: 

 • Scyntygrafia tarczycy: bezpośrednie badanie obrazowe i pomiar wychwytu znacznika przez tarczycę, w celu uzyskania informacji o wielkości, lokalizacji, obecności guzów i czynności tego gruczołu, w chorobach tarczycy. 
 • Scyntygrafia gruczołów ślinowych: ocena czynności ślinianek i drożności ich przewodów. 
 • Lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka: wykrywanie uchyłka Meckela.  Scyntygrafia mózgu: identyfikacja miejsc uszkodzenia bariery krew-mózg spowodowanego przez nowotwór, zawał, krwawienie lub obrzęk, jeśli nie są dostępne inne metody.

B. W przypadku stosowania połączonego z obróbką wstępną ze środkiem redukującym, mającą na celu uzyskanie erytrocytów znakowanych technetem (99mTc): 

 • Scyntygrafia serca i naczyń krwionośnych
  • angiokardioscyntygrafia:
   • ocena frakcji wyrzutowej komór serca
   • ocena całkowitej lub miejscowej ruchomości ścian mięśnia sercowego
   • analiza fazowa kurczliwości mięśnia sercowego - obrazowanie perfuzji narządów lub malformacji naczyniowych. 
 • Diagnostyka i lokalizacja utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego

C. Po wkropleniu porcji sterylnego eluatu nadtechnecjanu (99mTc) sodu do oka: 

 • Scyntygrafia przewodu łzowego: ocena drożności przewodów łzowych
Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

V Różne (varia)
V09 Radiofarmaceutyki diagnostyczne
V09F Tarczyca
V09FX Różne środki radiofarmaceutyczne stosowane w diagnostyce w diagnostyce tarczycy
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Mallinckrodt Medical B.V.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .