Uralex

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

5 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Uralex, 5 mg, tabletki

Oxybutynini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
  Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Uralex i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Uralex
 3. Jak stosować lek Uralex
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Uralex
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Uralex i w jakim celu się go stosuje

Lek Uralex w postaci tabletek zawiera substancję czynną oksybutyniny chlorowodorek.
Należy ona do dwóch grup leków zwanych lekami antycholinergicznymi i przeciwskurczowymi.
Powoduje ona zwiotczenie mięśni pęcherza moczowego oraz zapobiega ich nagłym skurczom, co pomaga kontrolować oddawanie moczu.

Uralex może być stosowany w leczeniu:

Dorośli:
Częste parcia naglące lub utrata kontroli oddawania moczu (nietrzymanie moczu).

Dzieci w wieku 5 lat i starsze:

 • utrata kontroli nad oddawaniem moczu,
 • zwiększona potrzeba oddawania moczu lub nagłe parcie na mocz (częste oddawanie dużych ilości moczu),
 • moczenie nocne, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Uralex

Kiedy nie stosować leku Uralex

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.),
 • jeśli pacjent choruje na chorobę zwaną miastenią, powodująca, że mięśnie stają się słabe i szybko się męczą,
 • jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra),
 • jeśli pacjent ma niedrożność przewodu pokarmowego (żołądek lub jelito), perforację jelita lub jelita nie pracują prawidłowo,
 • jeśli pacjent ma ciężkie wrzodziejące zapalenie jelita grubego (choroba zapalna jelita grubego),
 • jeśli pacjent ma blokadę utrudniającą oddawanie moczu,
 • jeśli pacjent często oddaje mocz w nocy z powodu choroby serca lub nerek.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którakolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy przyjmować leku. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Uralex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

 • Pacjent ma problemy z nerkami lub wątrobą,
 • Pacjent jest w wieku 65 lat lub starszy,
 • Osoba mająca zamiar przyjąć lek jest dzieckiem,
 • Pacjent choruje na chorobę zwaną neuropatią autonomiczną,
 • U pacjenta występuje nadczynność tarczycy (hipertyreoza),
 • Pacjent choruje na chorobę serca lub ma wysokie ciśnienie tętnicze,
 • Pacjent ma nieregularne bicie serca (palpitacje) i (lub) zwiększone lub szybkie bicie serca,
 • U pacjenta występuje przerost gruczołu krokowego,
 • U pacjenta wystepują zaburzenia układu pokarmowego,
 • Pacjent ma niestrawność lub zgagę spowodowane przepukliną rozworu przełykowego (część żołądka ulega przemieszczeniu poprzez rozwór przełykowy przepony) i (lub) przyjmujących jednocześnie leki takie jak bifosfoniany, ponieważ leki przeciwcholinergiczne mogą powodować lub nasilać zapalenie przełyku,
 • Ponieważ oksybutynina może powodować jaskrę z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej), należy poinformować pacjentów o konieczności natychmiastowego kontaktu z lekarzem w przypadku utraty ostrości widzenia lub bólu oczu.
 • Oksybutynina może zmniejszać wydzielanie śliny co może prowadzić do próchnicy zębów lub zakażeń grzybiczych jamy ustnej. Dlatego ważne jest, aby zachować właściwą higienę jamy ustnej, w trakcie przyjmowania tego leku. Podczas długotrwałego leczenia wskazane są regularne przeglądy stomatologiczne.
 • Jeśli oksybutynina jest używana w gorącym klimacie, istnieje ryzyko udaru cieplnego z powodu zmniejszonej potliwości.

Dzieci
Poniżej 5 lat
Nie zaleca się stosowania leku Uralex u dzieci poniżej 5 lat.

Jeśli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości lub uważa, że dotyczy go którakolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy przyjmować leku. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Uralex a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach dostępnych bez recepty oraz lekach ziołowych. Uralex może wpływać na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpływać na działanie leku Uralex.

Należy poinformować lekarza w szczególności o przyjmowaniu:

 • Atropiny, związków podobnych do atropiny (stosowanych w leczeniu skurczów) i innych leków przeciwcholinergicznych (stosowanych w leczeniu zaburzeń żołądkowych takich jak zespół jelita drażliwego)
 • Prochlorperazyny, chlorpromazyny lub innych pochodnych fenotiazyny, klozapiny lub innych leków przeciwpsychotycznych (leki stosowane w leczeniu psychoz)
 • Haloperydolu, benperydolu lub innych pochodnych butyrofenonu (leki stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych)
 • amitryptyliny, imipraminy, dosulepiny lub innych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (leki stosowane w leczeniu depresji)
 • amantadyny (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona lub w leczeniu i zapobieganiu niektórych zakażeń wirusowych)
 • lewodopy, biperidenu (stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona)
 • digoksyny (stosowana w leczeniu chorób serca)
 • dipirydamolu (stosowany w leczeniu problemów z krzepnięciem krwi)
 • ketokonazolu, itrakonazolu lub flukonazolu (stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych)
 • erytromycyny lub innych anybiotyków makrolidowych (stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
 • kwinidyny (stosowanej w leczeniu chorób serca)
 • leków przeciwhistaminowych (stosowanych w leczeniu reakcji alergicznych)
 • metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów)
 • inhibitorów cholinoesterazy (stosowanych w leczeniu choroby Alzhaimera)

Uralex z jedzeniem, piciem i alkoholem
Oksybutynina może powodować senność i zaburzenia ostrości widzenia. Senność może być nasilona przy jednoczesnym spożyciu alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek ten nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Niewielkie ilości oksybutyniny przenikają do mleka matki. Z tego powodu nie zaleca się przyjmowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność. Jeśli pacjent zauważy występowanie takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Uralex zawiera laktozę
Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Uralex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Nie wolno samodzielnie podejmować decyzji o zmianie dawkowania. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka
Dorośli
Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg trzy razy na dobę.
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do dawki maksymalnej 5 mg cztery razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku
Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg dwa razy na dobę.
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 5 mg dwa razy na dobę.

Dzieci (w wieku 5 lat i starsze)
Zalecana dawka początkowa to 2,5 mg dwa razy na dobę.
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 5 mg trzy razy na dobę.
Jeśli lek podawany jest w celu leczenia moczenia nocnego ostatnia dawka powinna być podana przed snem.

Tabletkę należy połykać w całości popijając szklanką wody.

Nie należy zmieniać dawki samodzielnie, należy poinformować lekarza, jeśli pacjent uważa, że działanie leku jest za słabe lub za silne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Uralex
W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.
Należy zabrać ze sobą puste opakowanie po zażytych lekach, aby poinformować lekarza jaki lek został przyjęty.

Przyjęcie zbyt dużej ilości tabletek może być bardzo niebezpieczne. Objawy przedawkowania to: niepokój, pobudzenie, zaczerwienienie, łagodne bóle i zawroty głowy. Bicie serca może stać się bardzo szybkie, nierówne i silne. Mogą wystąpić problemy z oddychaniem, drętwienie i śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Uralex
W przypadku pominięcia przyjęcia dawki, należy ją przyjąć najszybciej jak to możliwe, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Uralex
Należy kontynuować przyjmowanie leku, tak długo jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet w przypadku poprawy samopoczucia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli u pacjenta wystąpią poniższe objawy:

 • reakcja alergiczna taka jak: wysypka, trudności w połykaniu i oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli któreś z poniższych działań niepożądanych nasiliło się lub trwa dłużej niż kilka dni:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1
na 10 pacjentów)
zawroty głowy, ból głowy, uczucie znużenia
lub senność, zmniejszenie wydzielania łez/
zespół suchego oka, nagłe zaczerwienienie
twarzy (zwłaszcza u dzieci), zaparcia,
nudności, suchość w jamie ustnej, sucha skóra,
zmniejszone pocenie, zatrzymanie moczu
Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100
pacjentów)
niestrawność, biegunka, wymioty, splątanie
Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na
1000 pacjentów)
utrata apetytu/jadłowstręt, ospałość, ból
brzucha, trudności z połykaniem (dysfagia),
nadwrażliwość na światło
Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000
pacjentów)
niepokój, zaburzenia erekcji, dezorientacja,
trudności z koncentracją, nadwrażliwość na
światło
Częstość nieznana (nie może być określona na
podstawie dostępnych danych)
zakażenie układu moczowego, nadwrażliwość,
pobudzenie/podniecenie, lęk, widzenie lub
słysznie rzeczy, które nie istnieją (omamy),
koszmary senne, paranoja, zaburzenia
poznawcze u pacjentów w podeszłym wieku,
depresja, uzależnienie od oksybutyniny,
drgawki, zaburzenia poznawcze, jaskra z
wąskim kątem przesączania, rozszerzenie
źrenic, nadciśnienie wewnątrzgałkowe,
niewyraźne widzenie, przyspieszone bicie serca
(tachykardia), zaburzenia rytmu serca
(arytmia), niestrawność lub zgaga (refluks) ,
pseudoniedrożność u pacjentów z grupy ryzyka
(pacjenci w podeszłym wieku z zaparciami
leczeni innymi produktami leczniczymi
zmniejszajacymi perystaltykę jelit), pokrzywka,
obrzęk naczynioruchowy, reakcje alergiczne
takie jak wysypka, zmniejszone wydzielanie
potu, udar cieplny

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: +48 22 49 21 301
Fax: +48 22 49 21 309
e-mail [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.

5. Jak przechowywać lek Uralex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Uralex

Substancją czynną leku jest oksybutyniny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 5 mg oksybutyniny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: celuloza proszek, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Uralex i co zawiera opakowanie
Biała lub prawie biała, bezwonna, obustronnie wypukła niepowlekana tabletka o średnicy 7,9 mm, oznaczona „B” i „R” po obu stronach linii podziału po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Uralex dostępny jest w blistrach pakowanych w tekturowe pudełka zawierające 6, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road
North Harrow
Middlesex, HA1 4HF
Wielka Brytania

Wytwórca/Importer
Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road
North Harrow
Middlesex, HA1 4HF
Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju
członkowskiego
Nazwa produktu leczniczego
Belgia Oxybutynin hydrochloride Accord Healthcare 5 mg comprimes
Republika Czeska Oxybutynin hydrochloride Accord 5 mg tablet
Niemcy Oxybutynin hydrochloride Accord 2.5 mg/5 mg tabletten
Francja Oxybutynin hydrochloride Accord 5mg comprimé pelliculé
Irlandia Oxybutynin hydrochloride 2.5mg/5mg tablets
Włochy Oxybutynin Accord 5mg compresse
Litwa Oxybutynin Accord 5mg tablets
Łotwa Oxybutynin hydrochloride Accord 5mg tablets
Polska Uralex
Rumunia Clorhidrat de Oxibutinina Accord 5mg comprimat
Szwecja Oxybutynin Accord
Wielka Brytania Oxybutynin hydrochloride 2.5mg/5 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.12.2017

Wskazania do stosowania:

Dorośli
Leczenie objawów nadreaktywności pęcherza moczowego, zaburzeń neurogennych pęcherza (hiperrefleksja wypieracza) lub nadreaktywności idiopatycznej wypieracza takich jak: potrzeba nagłego i częstego oddawania moczu, nietrzymanie moczu.

Dzieci
Oksybutynina jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku powyżej 5 lat w następujących przypadkach:

 • Nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz oraz częste oddawanie moczu w niestabilności pęcherza moczowego spowodowanej idiopatyczną nadmierną aktywnością pęcherza lub pęcherzem neurogennym (nadmierna aktywność wypieracza).
 • Nocne mimowolne oddawanie moczu związane z nadmierną aktywnością wypieracza, w połączeniu z terapią nielekową, kiedy zawiodły inne metody leczenia.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

G Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
G04 Leki urologiczne
G04B Inne leki urologiczne (ze spazmolitykami)
G04BD Leki stosowane w częstomoczu oraz nietrzymaniu moczu.
G04BD04 Oxybutynin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Oxibutinina; Oxybutynine; Oxybutyninum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Accord Healthcare Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .