Usługi CIL

Platforma informacyjno-edukacyjna Centrum Informacji o Leku

Współpracuj z CIL!

Wybierz szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb. Platforma informacyjno-edukacyjna CIL-u oferuje autorskie szkolenia kierowane do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek oraz pacjentów. Pracujemy zawsze w oparciu o wcześniejszą analizę potrzeb klienta, a stworzony przez nas program jest odpowiedzią na oczekiwania osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.

Oferujemy:

 

Szkolenia w zakresie komunikacji w ochronie zdrowia

Szkolimy w zakresie komunikacji. Oferujemy przygotowanie szkoleń wewnętrznych dla firm dotyczących wybranych aspektów komunikacji w sektorze ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki aptek, szpitali, hurtowni, firm farmaceutycznych, administracji publicznej.

 

Szkolenia w zakresie edukacji pacjenta

Szkolimy specjalistów i organizacje pacjentów. Przygotowujemy wykłady, szkolenia dla lekarzy i farmaceutów oraz organizacji pacjentów w zakresie edukacji zdrowotnej pacjenta.

 

Szkolenia w zakresie informacji o lekach

Szkolimy na temat leków. Oferujemy firmom przygotowanie szkoleń, wykładów i/lub materiałów informacyjnych dla lekarzy i farmaceutów na temat produktów leczniczych i suplementów diety. Materiały szkoleniowe są opracowywane na podstawie uznanych, fachowych źródeł polskich oraz zagranicznych.

 

Szkolenia w zakresie produktów pochodzenia naturalnego

Szkolimy na temat produktów naturalnych. Oferujemy firmom przygotowanie szkoleń, wykładów i/lub materiałów informacyjnych na temat suplementów diety, kosmetyków naturalnych oraz produktów spożywczych ekologicznych.

 

Analizy produktowe leków i suplementów diety

Zajmujemy się oceną oraz wynajdowaniem nisz rynkowych na rynku leków i suplementów na podstawie:

  • międzynarodowych źródeł w literaturze fachowej,
  • znajomości rynków Unii Europejskiej i świata
  • praktycznego doświadczenia zdobytego w pracy w aptece otwartej

 

Medical Writing

Zajmujemy się pisaniem oraz edytowaniem tekstów medycznych. Oferujemy polskim naukowcom, lekarzom i farmaceutom pomoc w przygotowaniu tekstów do publikacji w obcojęzycznych czasopismach naukowych. Usługa Medical Writing obejmuje tłumaczenie medyczne, korektę językową i edycję różnego rodzaju tekstów specjalistycznych min. artykułów, raportów, wyników badań klinicznych, pod kątem ich skutecznego publikowania w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowań (impact factor).

Aby ułatwić Państwu publikację prac w uznanych czasopismach zagranicznych, proponujemy:

  • doradztwo w zakresie doboru odpowiednich czasopism
  • tłumaczenie medyczne
  • edycję manuskryptu
  • korekty językowe

 

Materiały edukacyjne

Przygotowujemy materiały edukacyjne. Oferujemy opracowanie merytoryczne oraz graficzne materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur) kierowanych do specjalistów ochrony zdrowia (lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek) oraz pacjentów.

Kontakt

Zachęcamy do skorzystania z proponowanej przez nas oferty.
Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji poprzez formularz kontaktowy