Valganciclovir Teva

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
l8
Dawka: 
450 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Valganciclovir Teva, 450 mg, tabletki powlekane

Valganciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Valganciclovir Teva i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Valganciclovir Teva
 3. Jak przyjmować lek Valganciclovir Teva
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Valganciclovir Teva
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Valganciclovir Teva i w jakim celu się go stosuje

Valganciclovir Teva należy do grupy leków, których działanie polega na bezpośrednim zapobieganiu namnażaniu się wirusów. Walgancyklowir, który jest substancją czynną tabletek, ulega w organizmie przemianie do gancyklowiru. Gancyklowir zapobiega rozmnażaniu się wirusa, zwanego cytomegalowirusem (CMV), i zakażaniu zdrowych komórek organizmu. U pacjentów, u których czynność układu odpornościowego jest osłabiona, wirus CMV może powodować zakażenia różnych narządów. Może to być groźne dla życia.

Lek Valganciclovir Teva jest stosowany:

 • w leczeniu zapalenia siatkówki, wywołanego przez CMV u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS). Zakażenie siatkówki wirusem CMV może spowodować zaburzenia widzenia, a nawet prowadzić do ślepoty.
 • w zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez CMV u dzieci i dorosłych niezakażonych CMV, którzy otrzymali przeszczepiony narząd miąższowy od dawców zakażonych CMV.

2. Informacje ważne przed przyjęciem lek Valganciclovir Teva

Kiedy nie przyjmować leku Valganciclovir Teva

 • jeśli pacjent ma uczulenie na walgancyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma uczulenie na gancyklowir, acyklowir lub walacyklowir, które są lekami stosowanymi w leczeniu innych zakażeń wirusowych;
 • jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Valganciclovir Teva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Valganciclovir Teva:

 • jeśli u pacjenta występuje zmniejszona liczba krwinek białych, czerwonych lub płytek krwi (małych elementów krwi biorących udział w procesie krzepnięcia krwi); lekarz prowadzący skieruje pacjenta na badania krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Valganciclovir Teva oraz na dodatkowe badania krwi w czasie trwania leczenia;
 • jeśli pacjent jest w trakcie radioterapii lub ma przeprowadzane hemodializy;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia nerek. Lekarz prowadzący może przepisać pacjentowi zmniejszoną dawkę i może zlecać regularne badania krwi podczas leczenia.
 • jeśli pacjent aktualnie przyjmuje gancyklowir w postaci kapsułek i lekarz zdecydował o zmianie leku na Valganciclovir Teva w postaci tabletek powlekanych. Jest niezwykle ważne, aby nie przyjmować większej liczby tabletek, niż zalecił lekarz, w celu uniknięcia ryzyka przedawkowania leku.

Lek Valganciclovir Teva a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne przyjmowanie leku Valganciclovir Teva razem z innymi lekami może mieć wpływ na stężenie leku we krwi i może spowodować wystąpienie szkodliwych działań. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje jakikolwiek lek zawierający:

 • imipenem z cylastatyną (lek przeciwbakteryjny); przyjmowanie ich razem z lekiem Valganciclovir Teva może spowodować drgawki (ataki padaczkowe);
 • zydowudynę, dydanozynę lub inne podobne rodzaje leków stosowane w leczeniu AIDS;
 • probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny); podczas jednoczesnego stosowania probenecydu i leku Valganciclovir Teva może zwiększać się stężenie gancyklowiru we krwi;
 • mykofenolan mofetylu (stosowany po przeszczepieniach narządów);
 • winkrystynę, winblastynę, adriamycynę, hydroksymocznik lub podobne leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych;
 • cydofowir, foskarnet lub analogi nukleozydowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych;
 • trimetoprym, połączenia trimetoprymu z sulfonamidami i dapson (leki przeciwbakteryjne);
 • pentamidynę (lek stosowany w leczeniu chorób pasożytniczych lub zakażeń płuc);
 • flucytozynę lub amfoterycynę B (leki przeciwgrzybicze).

Valganciclovir Teva z jedzeniem i piciem
Valganciclovir Teva należy przyjmować w czasie posiłków. Jeśli nie można przyjmować posiłków z jakiejkolwiek przyczyny, należy stale przyjmować zwykłą dawkę leku Valganciclovir Teva.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży, NIE powinna przyjmować leku Valganciclovir Teva, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, przed przyjęciem leku Valganciclovir Teva powinna koniecznie powiadomić o tym lekarza prowadzącego. Przyjmowanie leku Valganciclovir Teva w ciąży może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Karmienie piersią
NIE wolno przyjmować leku Valganciclovir Teva, jeśli pacjentka karmi piersią. Jeśli lekarz chce rozpocząć leczenie lekiem Valganciclovir Teva, pacjentka powinna przestać karmić piersią przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Płodność
Kobiety w wieku rozrodczym

Konieczne jest, aby kobiety w wieku rozrodczym w okresie przyjmowania leku Valganciclovir Teva stosowały skuteczną antykoncepcję.

Mężczyźni
Mężczyźni w czasie trwania leczenia lekiem Valganciclovir Teva i przez 90 dni po jego zakończeniu powinni używać prezerwatyw podczas stosunku płciowego z partnerką, która mogłaby zajść w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeśli w czasie przyjmowania leku wystąpią zawroty głowy, zmęczenie, drżenia lub uczucie splątania, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Valganciclovir Teva zawiera laktozę
Nietolerancja cukru

Lek zawiera laktozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjmowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy poradzić się do lekarza lub farmaceuty.

3. Jak przyjmować lek Valganciclovir Teva

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z tabletkami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy ich przełamywać ani kruszyć. Tabletki należy połykać w całości, jeśli to możliwe, w trakcie jedzenia. W razie przypadkowego dotknięcia uszkodzonej tabletki, należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem. Jeśli proszek z tabletki dostanie się do oczu, należy dokładnie przemyć oczy wodą jałową lub, jeśli jej nie ma, zwykłą.

Należy przestrzegać liczby tabletek zaleconej przez lekarza, aby uniknąć przedawkowania.

Jeśli to możliwe, tabletki Valganciclovir Teva należy przyjmować w trakcie posiłków - patrz punkt 2.

Dorośli:

Zapobieganie chorobie wywołanej przez CMV u biorców przeszczepów
Przyjmowanie leku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu. Zwykle zalecana dawka to 2 tabletki RAZ na dobę. Należy kontynuować taką dawkę leku do 100 dni po transplantacji. U pacjentów po przeszczepieniu nerki lekarz może zalecić przyjmowanie tabletek do 200 dni.

Leczenie aktywnego zapalenia siatkówki wywołanego przez CMV u pacjentów z AIDS (nazywane leczeniem początkowym)
Zwykle zalecana dawka leku Valganciclovir Teva to 2 tabletki DWA RAZY na dobę, przyjmowane przez 21 dni (trzy tygodnie). Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, NIE należy przyjmować takiej dawki dłużej niż 21 dni, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dłuższe leczenie zapobiegające nawrotowi aktywnego zapalenia u pacjentów z AIDS z cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (nazywane leczeniem podtrzymującym)
Zwykle zalecana dawka leku to 2 tabletki RAZ na dobę. Należy starać się przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia. Lekarz zadecyduje, jak długo należy przyjmować lek Valganciclovir Teva.
Jeśli nastąpi pogorszenie zapalenia siatkówki w trakcie przyjmowania takiej dawki leku, lekarz może zalecić powtórzenie leczenia początkowego (jak wyżej) lub zdecydować o włączeniu innego leku w celu leczenia zakażenia CMV.

Pacjenci w podeszłym wieku
Valganciclovir Teva nie był badany u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością nerek
U pacjentów, u których nerki nie działają prawidłowo, lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej liczby tabletek na dobę lub może zalecić przyjmowanie leku Valganciclovir Teva tylko w określone dni tygodnia. Jest to bardzo ważne, aby przyjmować dokładnie tyle tabletek, ile przepisał lekarz.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością wątroby
Lek Valganciclovir Teva nie był badany u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zapobieganie chorobie CMV u pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego
Podawanie leku dziecku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu narządu. Zalecona dawka może się zmieniać w zależności od wielkości dziecka i należy ją podawać RAZ na dobę. Lekarz prowadzący dobiera odpowiednią dawkę uwzględniając wzrost dziecka, masę ciała i czynność nerek. Podawanie leku w tej dawce należy kontynuować do 100 dni. Jeśli dziecko jest po przeszczepieniu nerki, lekarz może zalecić przyjmowanie leku przez 200 dni.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Valganciclovir Teva
Jeśli pacjent przyjął lub podejrzewa, że przyjął większą niż zalecona liczbę tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Przekroczenie zaleconej dawki może spowodować wystąpienie poważnych działań niepożądanych, szczególnie dotyczących krwi lub nerek. Może być konieczne podjęcie leczenia szpitalnego.

Pominięcie przyjęcia leku Valganciclovir Teva
Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, a następną przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Valganciclovir Teva
NIE wolno przerywać stosowania leku, dopóki lekarz nie zaleci zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne
Nagłe i ciężkie reakcje alergiczne na walgancyklowir (wstrząs anafilaktyczny) występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów. Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów wymienionych poniżej, należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku Valganciclovir Teva i natychmiast zgłosić się do szpitala:

 • wypukła, swędząca wysypka skórna (pokrzywka);
 • nagłe opuchnięcie gardła, twarzy, ust lub jamy ustnej, które może spowodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu;
 • nagłe opuchnięcie dłoni, stóp lub kostek.

Poniżej podane są działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie leczenia walgancyklowirem lub gancyklowirem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie we krwi liczby białych krwinek (neutropenia), co może powodować zwiększoną skłonność do zakażeń, zmniejszenie we krwi ilości barwnika transportującego tlen (niedokrwistość), co może powodować zmęczenie i zadyszkę podczas wykonywania wysiłków.
 • Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: krótki oddech lub trudności w oddychaniu (duszność).
 • Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie liczby leukocytów (białe krwinki, które walczą z zakażeniami) we krwi (leukopenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), co może powodować wzmożone powstawanie siniaków lub krwawienia; jednoczesne zmniejszenie liczby krwinek kilku rodzajów (pancytopenia).
 • Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, trudność w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia odczuwania smaku, osłabienie czucia, uczucie mrowienia lub kłucia na skórze (parestezje), utrata czucia w dłoniach lub stopach (neuropatia obwodowa), zawroty głowy, drgawki.
 • Zaburzenia oka: ból oczu, obrzęk wewnątrz oka, odklejenie siatkówki, widzenie pływających muszek.
 • Zaburzenia ucha i błędnika: ból ucha.
 • Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: kaszel.
 • Zaburzenia żołądka i jelit: nudności i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wiatry, niestrawność, utrudnione połykanie.
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zapalenie skóry, świąd, nocne poty.
 • Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle pleców, bóle mięśni lub stawów, sztywność mięśni, skurcze mięśni.
 • Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: grzybica jamy ustnej (kandydoza), zakażenia wywołane przez bakterie lub wirusy znajdujące się we krwi, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie lub zakażenie nerek lub pęcherza moczowego.
 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, co można stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu badania krwi.
 • Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zmiany w prawidłowej czynności nerek.
 • Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenie masy ciała.
 • Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zmęczenie, gorączka, ból, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia, złe samopoczucie.
 • Zaburzenia psychiczne: depresja, niepokój, splątanie lub zaburzenia logicznego myślenia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

 • Zaburzenia serca: zmiany rytmu serca (arytmia).
 • Zaburzenia krążenia: obniżone ciśnienie krwi, które może prowadzić do zawrotów głowy lub omdleń.
 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym.
 • Zaburzenia układu nerwowego: drżenie.
 • Zaburzenia oka: zaczerwienienie, obrzęk oczu (zapalenie spojówek), zaburzenia widzenia.
 • Zaburzenia ucha i błędnika: głuchota.
 • Zaburzenia żołądka i jelit: rozdęcie brzucha, owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie trzustki, mogące objawiać się silnym bólem brzucha i pleców.
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wypadanie włosów (łysienie), swędząca wysypka lub obrzęki (pokrzywka) oraz suchość skóry.
 • Zaburzenia nerek i dróg moczowych: występowanie krwi w moczu (krwiomocz), niewydolność nerek.
 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymu nazywanego aminotransferazą alaninową (co można stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu badania krwi).
 • Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: bezpłodność u mężczyzn.
 • Zaburzenia psychiczne: niezwykłe zmiany nastroju lub zachowania, utrata kontaktu z rzeczywistością, np. słyszenie głosów lub widzenie rzeczy, których nie ma, uczucie pobudzenia.

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów)

 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zaburzenia wytwarzania wszystkich typów komórek krwi (czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi) w szpiku kostnym.

Oddzielenie wyściółki wewnętrznej oka (odklejenie siatkówki), występuje tylko u chorych na AIDS, u których zakażenie CMV leczone jest lekiem Valganciclovir Teva.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży
Działania niepożądane notowane u dzieci i młodzieży są podobne do występujących u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: [email protected].
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Valganciclovir Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i opakowaniu po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.
Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Valganciclovir Teva

 • Substancją czynną leku jest 450 mg walgancyklowiru w postaci 496,3 mg walgancyklowiru chlorowodorku.
 • Pozostałe składniki to:
  Rdzeń tabletki
  celuloza mikrokrystaliczna
  mannitol
  magnezu stearynian
  krzemionka koloidalna bezwodna
  krospowidon, typ A
  Otoczka tabletki
  hypromeloza 15cP
  laktoza jednowodna
  tytanu dwutlenek (E 171)
  triacetyna
  żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Valganciclovir Teva i co zawiera opakowanie

Tabletki Valganciclovir Teva to owalne, różowe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i wytłoczeniem „93” po jednej stronie oraz „5465” na drugiej stronie.

Valganciclovir Teva 450 mg tabletki powlekane jest dostępny w następujących opakowaniach:

Blistry z folii PVC/ACLAR/PVC/Aluminium dostępne w opakowaniach po 60 tabletek.

Butelki z HDPE zawierające pojemnik z HDPE ze środkiem pochłaniającym wilgoć oraz z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci i uszczelnieniem dostępne w opakowaniach po 60 tabletek.

Butelki
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 9 miesięcy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

Wytwórca
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)
Pallagi út 13
4042 Debrecen
Węgry

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandia

TEVA Santé
Rue Bellocier
89100 Sens
Francja

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29, c.p. 305
74770 Opava-Komarov
Republika Czeska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno

TEVA PHARMA S.L.U.
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica
50016 Zaragoza
Hiszpania

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3
89143 Blaubeuren
Niemcy

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25
10000 Zagreb
Chorwacja

HBM Pharma s.r.o
Sklabinska 30
SK-03680 Martin
Słowacja

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2003 RN Haarlem
Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Valganciclovir ratiopharm 450 mg Filmtabletten
Czechy: Valganciclovir Teva 450 mg
Dania: Valganciclovir Teva
Finlandia: Valganciclovir Teva
Francja: VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg, comprimé pelliculé
Niemcy: Valganciclovir-ratiopharm 450 mg Filmtabletten
Islandia: Valganciclovir Teva
Włochy: Valganciclovir Teva
Norwegia: Valganciclovir Teva
Polska: Valganciclovir Teva
Portugalia: Valganciclovir Teva
Rumunia: VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg comprimate filmate
Hiszpania: Valganciclovir Teva 450 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Szwecja: Valganciclovir Teva
Słowenia: GANAXA 450 mg filmsko obložene tablete
Holandia: Valganciclovir Teva 450 mg filmomhulde tabletten
Wielka Brytania: Valganciclovir 450 mg Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2016 r.

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Valganciclovir Teva wskazany jest do początkowego i podtrzymującego leczenia cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS).

Produkt leczniczy Valganciclovir Teva wskazany jest również w zapobieganiu chorobie CMV u pacjentów nie zakażonych wirusem cytomegalii, którzy otrzymali przeszczepiany narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J05 Leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego
J05A Preparaty działające bezpośrednio na wirusy
J05AB Nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy)
J05AB14 Valganciclovir

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Prowadzenia pojazdow 2

Podczas stosowania walgancyklowiru i (lub) gancyklowiru zgłaszano występowanie drgawek, sedacji, zawrotów głowy, ataksji i (lub) splątania. Wymienione objawy mogą zaburzać zdolność wykonywania zadań wymagających skupienia uwagi, w tym prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Smiley face
Wpływ na płodność

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o konieczności stosowania podczas leczenia skutecznej antykoncepcji. Mężczyzn należy poinformować, aby w czasie leczenia i przez co najmniej 90 dni po jego zakończeniu stosowali mechaniczne metody antykoncepcji, chyba że nie istnieje ryzyko zajścia partnerki w ciążę

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Valganciclovir Hydrochloride; Hidrocloruro de valganciclovir; Valganciclovir, Chlorhydrate de; Valgancicloviri Hydrochloridum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .