Wykaz środków farmakologicznych uznanych za dopingowe

Zamieszamy poniżej wykaz środków farmakologicznych uznanych za dopingowe, których stosowanie w sporcie jest zabronione .

  Nazwa w języku polskim Nazwa w języku angielskim
1. Środki pobudzające (Stymulanty)1 - klasa S1 andrafinil andrafinil
amfepramon amfepramone
amifenazol amiphenazole
amfetamina amfetamine
amfetaminil amfetaminil
benzfetamina benzfetamine
bromantan bromantan
dimetyloamfetamina dimethylamfetamine
efedryna ephedrine
etylefryna etilefrine
etylamfetamina etilamfetamine
fenetylina fenetylline
fenfluramina fenfluramine
fenkamfamina fencamfamin
fenmetrazyna phenmetrazine
fenproporeks fenproporex
furfenoreks furfenorex
fendimetrazyna phendimetrazine
fentermina phentermine
karfedon carphedon
katyna cathine
klobenzoreks clobenzorex
kokaina cocaine
mefenoreks mefenorex
mefentermina mephentermine
metamfetamina metamfetamine
metyloamfetamina methylamfetamine
metyloefedryna methylephedrine
metylofenidat methylphenidate
mezokarb mesocarb
modafinil modafinil
niketamid nikethamide
norfenfluramina norfenfluramine
parahydroksyamfetamina parahydroxyamfetamine
pemolina pemoline
prolintan prolintane
selegilina selegiline
strychnina strychnine
oraz inne substancje o podobnej strukturze chemicznej i podobnym działaniu farmakologicznym
   
2. Narkotyczne środki przeciwbólowe - klasa S2 buprenorfina buprenorphine
dekstromoramid dextromoramide
diamorfina (heroina) diamorphine (heroin)
hydromorfon hydromorphone
metadon methadone
morfina morphine
oksykodon oxycodone
oksymorfon oxymorphone
pentazocyna pentazocine
petydyna pethidine
 
3. Kanabinoidy (haszysz i marihuana) - klasa S3
 
4. Środki anaboliczne
 (Anaboliki)
2-klasa S4
Steroidy anaboliczno-androgenne (SAA):
1) egzogenne (SAA)
androstadienon androstadienone
bolasteron bolasterone
boldenon boldenone
boldion boldione
klostebol
clostebol
danazol danazol
dehydrochlorometylotestosteron dehydrochloromethyltestosterone
delta 1- androsten- 3,17-dion delta 1- androstene- 3,17-dione
drostanolon drostanolone
drostanediol drostanediol
fluoksymesteron
fluoxymesterone
formebolon formebolone
gestrinon gestrinone
4-hydroksytestosteron 4-hydroxytestosterone
4-hydroksy-19-nortestosteron 4-hydroxy-19-nortestosterone
mestanolon mestenolone
mesterolon mesterolone
metandienon metandienone
metenolon metenolone
nandrolon nandrolone
19 - norandrostendiol 19 - norandrostenediol
19 - norandrostendion 19 - norandrostenedione
norboleton norboletone
noretandrolon norethandrolone
oksabolon oxabolone
oksandrolon oxandrolone
oksymesteron oxymesterone
oksymetolon oxymetholone
kwinbolon quinbolone
stanozolol stanozolol
stenbolon stenbolone
1-testosteron (delta 1-dihydro-testosteron) 1- testosterone (delta 1-dihydro-testosterone)
trenbolon trenbolone
oraz związki pokrewne
 
2) endogenne (SAA)
androstendiol androstenediol
adrostendion androstenedione
dehydroepiandrosteron (DHEA) dehydroepiandrosterone (DHEA)
dihydrotestosteron dihydrotestosterone
testosteron testosterone
oraz związki pokrewne
 
3) inne środki anaboliczne
klenbuterol clenbuterol
zeranol zeranol
   
5. Hormony peptydowe, pokrewne i ich analogi- klasa S5 erytropoetyna (EPO) erythropoietin (EPO)
hormon wzrostu (hGH) growth hormone (hGH)
insulinopodobny czynnikwzrostu (IGF - 1) insulin-like growth factor(IGF-1)
gonadotropina łożyskowa (hCG)3 chorionic gonadotrophin (hCG)
hormon luteinizujący (LH - lutropina) 4 pituitary and synthetic gonadotrophins (LH) - 
insulina insulin
kortykotrofiny corticotrophins
 
6. Beta-2 Agoniści -klasa S65
 
7. Środkiantyestrogenowe -klasa S76 inhibitory aromatazy aromataze inhibitors
klomifen clomifene
cyklofenil cyclofenil
tamoksyfen tamoxifen
 
8. Środki maskujące -klasa S8 epitestosteron epitestosterone
probenecyd probenecid
hydroksyetyloskrobia hydroksyethyl starch
acetazolamid acetazolamide
amiloryd amiloride
bumetanid bumetanide
kanrenon canrenone
chlorotalidon chlortalidone
kwas etakrynowy etacrynic acid
furosemid furosemide
indapamid indapamide
mersalyl mersalyl
spironolakton spironolactone
tiazydy (np. bendroflumetiazyd, chlorotiazyd, hydrochlorotiazyd) thiazides (e.g.bendroflumethiazide,chlorothiazide,hydrochlorothiazide)
triamteren triamterene
oraz inne substancje o podobnejchemicznej strukturze ipodobnym farmakologicznymdziałaniu
 
9. Glukokortykosteroidy - klasa S97
 
10. Beta blokery - klasa S10 acebutolol acebutolol
alprenolol alprenolol
atenolol atenolol
betaksolol betaxolol
bisoprolol bisoprolol
bunolol bunolol
celiprolol celiprolol
esmolol esmolol
karteolol carteolol
karwedilol carvedilol
labetalol labetalol
lewobunolol levobunolol
metipranolol metipranolol
metoprolol metoprolol
nadolol nadolol
oksprenolol oxprenolol
pindolol pindolol
propranolol propranolol
sotalol sotalol
tymolol timolol

Wyjaśnienie

1______ Do góry
  1. Katyna jest zabroniona, gdy jej stężenie w moczu jest wyższe niż 5 mg/mililitr.
  2. Efedryna i metyloefedryna są zabronione, gdy stężenie w moczu jest wyższe niż 10 mg/mililitr
2______ Do góry
  1. W celu ustalenia ostatecznych wyników testosteronu powinny być brane pod uwagę wyniki badań profilu metabolicznego (steroidowego) i/lub pomiarów stosunku izotopów.
  2. Stwierdzenie w moczu zawodnika stosunku testosteronu (T) do epitestosteronu (E) powyżej sześciu (6) do jednego (1) jest zabronione, chyba że są dowody, iż wysoki stosunek tych związków jest wynikiem fizjologicznych lub patologicznych zmian.
  3. W przypadkach stwierdzenia w moczu zawodnika wskaźnika T/E powyżej 6 przeprowadza się dodatkowe badania.
 
3______ Do góry
Zakazana tylko u mężczyzn.
4______ Do góry
Zakazana tylko u mężczyzn.
5______ Do góry
Wszystkie beta-2 agoniści, włączając D- i L-izomery, są zabronione, z wyjątkiem formoterolu, salbutamolu, salmeterolu i terbutaliny, które mogą być stosowane poprzez inhalacje w celu zapobieżenia dolegliwościom astmy. W takim przypadku konieczne jest posiadanie przez zawodnika zaświadczenia lekarskiego o stosowaniu powyższych substancji.
Stwierdzenie przez laboratorium salbutamolu w stężeniu (łącznie frakcji wolnej i związanej) większym niż 1000 ng/mililitr będzie traktowane jako niekorzystny wynik analityczny, niezależnie od posiadania wyżej opisanego zaświadczenia.
 
6______ Do góry
Zakazane tylko u mężczyzn.  
7______ Do góry
Glukokortykosteroidy są zabronione, gdy podawane są doustnie, doodbytniczo lub dożylnie i domięśniowo. Wszystkie inne sposoby podawania powyższych substancji wymagają zaświadczenia lekarskiego.  

 

Poza powyższym wykazem, listę zabronionych substancji, które zabronione są podczas i poza zawodami publikuje co roku Światowa Agen ja Antydopingowa - WADA (Word Anti-Doping Agency). Listę substancji zabronionych aktualną na rok 2009 znajdziesztutaj (wersja angielska plik w formacie pdf).  Polecamy również zapoznanie się z opublikowanymi przez WADA odpowiedziami na pytania dotyczącymi dopingu. (wersja polską - plik w formacie pdf).

 

Źródła:
1. Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
2. Światowa Agencja Antydopingowa - WADA (Word Anti-Doping Agency)
http://www.wada-ama.org/en/
Kategoria: