Wypisywanie recept na leki psychotropowe

Treść pytania: 

Jak poprawnie powinna zostać wypisana recepta na leki pscychotropowe w świetle obowiązujących przepisów?

Odpowiedź: 

Na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych.

Recepta na lek psychotropowy w części Rp. powinna zawierać:

  • nazwę handlową lub nazwę międzynarodową leku
  • sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie
    albo
    ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.
  • dawkowanie leku

Ilość leku psychotopowego jaką można zapisać na jednej recepcie:
Leki z grupy I-N i II-P: 90 dni stosowania
Pozostałe grupy leków: 120 dni stosowania

Przykład poprawnie wypisanej recepty poniżej:

 

Warto pamiętać:

Środki odurzające i psychotropowe dzieli się na grupy w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.
Podział na grupy środków psychotopowych (I-P, II-P, III-P i IV-P) oraz odurzających (I-N, II-N, III-N i IV-N) określa załącznik do ustawy o o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podział na grupy:

  1. Środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań.
  2. Substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań, a środki odurzające grupy IV-N wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt.

Preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe są wydawane z apteki wyłącznie na podstawie specjalnie oznakowanej recepty albo zapotrzebowania.
Wyjątek stanowią preparaty zawierające środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grup III-P i IV-P, które mogą być wydawane z apteki na podstawie standardowej recepty, a preparaty zawierające środki odurzające grupy III-N mogą być wydawane z apteki bez recepty.