Wytyczne - Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Biuro Zarządu Głównego PTA
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa

email: [email protected]

Wytyczne terapeutyczne:

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa   

Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.