Wytyczne - Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Biuro Zarządu Głównego
ul. Wronia 45 lok. 132
00-870 Warszawa
tel:   +48 692 399  149
e-mail: [email protected]

Wytyczne terapeutyczne

Przewlekła obturacyjna choroba płuc   

Zalecenia PTChP rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Wrodzony niedobór alfa-1 antytrypsyny  

Zasady postępowania diagnostycznego i opieki nad chorymi z wrodzonym niedoborem alfa-1 antytrypsyny

Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe  

Wskazówki PTChP dotyczące metod pozyskiwania, opracowywania oraz oceny płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL)

Opieka paliatywna w przewlekłych chorobach płuc  

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące opieki paliatywnej w przewlekłych chorobach płuc