Wytyczne - Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Siedziba Zarządu Głównego
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02-097 Warszawa
ul. Banacha 1A

e-mail: [email protected];
[email protected] (English)
tel.: +48 22 599 28 28
faks: +48 22 599 18 28

Adres korespondencyjny:

​Zarząd główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk,
Tel. 58 349 25 03
e-mail: [email protected]

Wytyczne terapeutyczne

Nadciśnienie tętnicze

 

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2015 roku