Wytyczne - Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Siedziba
PolskieTowarzystwo Naukowe AIDS
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa

Adres korespondencyjny:

ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław

tel.: (71) 395 75 49, (71) 372 73 70
fax.: (71) 325-52-42

Wytyczne terapeutyczne

AIDS  

Rekomendacje PTN AIDS 2015