Xorucin

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
10 mg
50 mg

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Produkt Xorucin jest wskazany w:

 • leczeniu drobnokomórkowego raka płuca (ang. SCLC – small cell lung cancer),
 • leczeniu raka piersi,
 • leczeniu zaawansowanego raka jajnika,
 • profilaktyce dopęcherzowej, zapobiegającej rozsiewowi powierzchownego raka pęcherza moczowego, u pacjentów z dużym ryzykiem nawrotów po resekcji przezcewkowej (ang. TUR - transurethral resection) raka pęcherza moczowego,
 • ogólnoustrojowym leczeniu raka pęcherza moczowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami,
 • leczeniu neoadjuwantowym i adjuwantowym kostniakomięsaka,
 • leczeniu zaawansowanego mięsaka tkanki miękkiej u dorosłych,
 • leczeniu mięsaka Ewinga,
 • leczeniu ziarnicy złośliwej (ang. Hodgkin’s lymphoma),
 • leczeniu chłoniaków nieziarniczych (ang. non-Hodgkin’s lymphoma) o wysokim stopniu złośliwości,
 • leczeniu indukującym remisję i konsolidującym ostrej białaczki limfatycznej,
 • leczeniu ostrej białaczki szpikowej,
 • leczeniu zaawansowanego szpiczaka mnogiego,
 • leczeniu zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium,
 • leczeniu guza Wilmsa (w postaci stopnia II o wysokim stopniu złośliwości, w zaawansowanych postaciach stopnia III-IV),
 • leczeniu zaawansowanego raka brodawczakowatego/pęcherzykowego tarczycy,
 • leczeniu anaplastycznego raka tarczycy,
 • leczeniu zaawansowanego nerwiaka niedojrzałego,
 • leczeniu zaawansowanego raka żołądka.

Doksorubicyna jest często stosowana w schematach chemioterapii skojarzonej z innymi lekami cytostatycznymi.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego ESP Pharma Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .