Zetamax

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
2 g

indeks_lekow_quicktab

Zetamax

2 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej
Azithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Zetamax i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zetamax
 3. Jak stosować Zetamax
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Zetamax
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST ZETAMAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zetamax należy do grupy antybiotyków nazywanych antybiotykami makrolidowymi. Leki te stosowane są w leczeniu szerokiego zakresu zakażeń bakteryjnych. Zetamax hamuje wzrost bakterii powodujących zakażenia. Działa wyłącznie na bakterie. Zetamax nie działa na wirusy, w tym na wirusy powodujące przeziębienia lub grypę.

Nie w każdym zakażeniu układu oddechowego konieczne jest stosowanie antybiotyków. Niepotrzebne stosowanie antybiotyków powoduje pojawianie się w środowisku opornych na nie bakterii. Jeśli wystąpi zakażenie układu oddechowego, należy zawsze zasięgnąć porady lekarza w sprawie konieczności zastosowania antybiotyku.

Zetamax stosuje się u osób dorosłych w wieku 18 lat i powyżej.

Jakie schorzenia leczy się lekiem Zetamax
Zetamax jest wskazany w leczeniu chorób o nasileniu lekkim do umiarkowanego, wywoływanych przez wrażliwe na ten lek szczepy bakterii, mianowicie:

 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe lub gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne w leczeniu występującego u pacjenta zakażenia);
 • zapalenie zatok (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe lub gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne w leczeniu występującego u pacjenta zakażenia);
 • pozaszpitalne zapalenie płuc (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe);
 • zapalenie gardła i (lub) zapalenie migdałków wywoływane przez Streptococcus pyogenes u pacjentów nietolerujących beta-laktamowych leków przeciwbakteryjnych.

Lekarz zdecyduje czy Zetamax jest najwłaściwszym antybiotykiem do zastosowania udanego pacjenta.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZETAMAX

Kiedy nie stosować leku Zetamax

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na azytromycynę lub jakikolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy (w tym na erytromycynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Zetamax.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Zetamax
Przed przyjęciem leku Zetamax należy powiadomić lekarza lub farmaceutę jeśli:

 • pacjent miał kiedykolwiek problemy podczas stosowania innych leków;
 • pacjent miał kiedykolwiek problemy z wątrobą;
 • pacjent miał kiedykolwiek problemy z nerkami.

Należy bezzwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy choroby wątroby, jak zażółcenie skóry, utrata (brak) energii, ciemne zabarwienie moczu lub jakiekolwiek objawy krwawienia lub zaburzenia zachowania, gdyż może być konieczne zbadanie czynności wątroby lub wykonanie dodatkowych badań.

Należy bezzwłocznie powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia uczucia bicia serca w klatce piersiowej (kołatania serca) lub zawrotów głowy bądź omdlenia podczas stosowania leku Zetamax.

Należy bezzwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka lub luźne stolce. Nie należy stosować żadnego leku przeciwbiegunkowego bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. Należy powiadomić lekarza, jeżeli biegunka przedłuża się.

Rzadko występują ciężkie reakcje alergiczne na Zetamax. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy reakcji alergicznej, np. wysypka (pokrzywka).

Ten antybiotyk zwalcza niektóre bakterie, jednak nie działa na wszystkie rodzaje bakterii i nie jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze.

Stosowanie leku Zetamax z innymi lekami
Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem stosowania leku Zetamax:

 • leki zobojętniające kwas żołądkowy (stosowane w leczeniu zgagi lub niestrawności);
 • warfaryna (lub inny lek przeciwzakrzepowy);
 • terfenadyna (stosowana w leczeniu kataru siennego lub alergii skórnej);
 • cyklosporyna (stosowana w hamowaniu czynności układu immunologicznego w celu zapobieżenia odrzuceniu przeszczepów narządów lub szpiku kostnego lub leczenia odrzucania przeszczepów);
 • digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);
 • nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV);
 • ergotamina (stosowana w leczeniu migren).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Zetamax z jedzeniem i piciem
Zetamax należy przyjmować na pusty żołądek (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem każdego leku.

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie ma dowodów potwierdzających wpływ leku Zetamax na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zetamax
Lek Zetamax zawiera 19,36 g sacharozy (zwanej potocznie cukrem). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.
Zetamax zawiera 148 mg sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z małą zawartością sodu.

3. JAK STOSOWAĆ ZETAMAX

Lek Zetamax należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek Zetamax umożliwia przeprowadzenie całego leczenia za pomocą pojedynczej dawki, dlatego też lek należy przyjąć jednorazowo. Zetamax należy przyjmować na pusty żołądek (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku).

Zawiesina, którą zastosuje pacjent, może zostać przygotowana przez farmaceutę. Jeśli jednak zawiesina nie była przygotowana, należy przygotować ją w następujący sposób:

 1. Otworzyć butelkę poprzez naciśnięcie zakrętki ku dołowi i przekręcenie jej w kierunku odwrotnym do kierunku wskazówek zegara.
 2. Dokładnie dodać wodę do butelki do kreski (gruba czarna kreska pomiędzy dwoma cieńszymi) znajdującej się na etykiecie na butelce.
 3. Zamknąć butelkę i dokładnie nią wstrząsnąć (przez około 30 sekund).
 4. Otworzyć butelkę w sposób wskazany w punkcie 1. i wypić całą jej zawartość.

Przygotowaną zawiesinę należy zużyć w ciągu 12 godzin od jej przygotowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zetamax
W razie przedawkowania lub przypadkowego połknięcia leku należy bezzwłocznie zawiadomić lekarza lub farmaceutę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Zetamax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia brzucha

Często występujące działania niepożądane (występujące u co najmniej 1 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy, zawroty głowy
 • mrowienie, kłucie lub drętwienie skóry
 • zaburzenia smaku, osłabienie apetytu
 • zaburzenia widzenia, utrata słuchu
 • wymioty, niestrawność
 • wysypka, świąd
 • ból stawów
 • zmniejszenie liczby limfocytów (rodzaj krwinek białych), zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych (rodzaj krwinek białych)
 • zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi
 • zmęczenie

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występujące u co najmniej 1 na 1000 pacjentów):

 • zakażenia drożdżakowe w jamie ustnej lub pochwie
 • zmniejszenie liczby leukocytów (rodzaj krwinek białych), zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych (rodzaj krwinek białych)
 • reakcje alergiczne o różnej ciężkości
 • uogólniona wysypka pęcherzowa i złuszczanie się skóry
 • ciężka reakcja skórna po narażeniu na działanie światła lub słońca
 • pokrzywka
 • nerwowość
 • zmniejszona wrażliwość skóry na dotyk
 • senność
 • zaburzenia snu
 • dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu
 • kołatanie serca
 • zaparcie
 • zapalenie wątroby
 • ból w klatce piersiowej
 • ogólne osłabienie
 • obrzęki
 • ogólne pogorszenie samopoczucia
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. badań krwi lub wątroby)
 • wymioty (z krwią lub bez) z bólem brzucha

Rzadko występujące działania niepożądane (występujące u co najmniej 1 na 10000 pacjentów):

 • pobudzenie
 • zaburzenia równowagi (uczucie wirowania)
 • zaburzenia czynności wątroby

Dodatkowe działania niepożądane, które zostały zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu (występujące z nieznaną częstością):

 • zachowania agresywne, lęk, omdlenia, drgawki, nadmierna aktywność
 • zanik lub zaburzenia węchu, zanik smaku
 • zaburzenia rytmu serca, w tym jego znaczne przyspieszenie i nieregularność
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zapalenie trzustki, przebarwienia języka, ciężka reakcja skórna
 • niewydolność wątroby, śmierć w wyniku choroby wątroby, żółtaczka, zaczerwienienie skóry
 • niewydolność nerek, zapalenie nerek
 • nieprawidłowy elektrokardiogram (EKG)
 • ból żołądka przebiegający z biegunką i gorączką
 • skłonność do siniaków lub krwawień
 • zmęczenie związane z ciemnym zabarwieniem moczu
 • miejscowe osłabienie mięśni

Jeśli w ciągu 5 minut od zastosowania leku wystąpią wymioty, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne podanie dodatkowej dawki leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ZETAMAX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Zetamax po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.
Przygotowaną zawiesinę należy zużyć w ciągu 12 godzin od jej sporządzenia.

Nie stosować leku Zetamax, jeśli nastąpiła zmiana koloru zawiesiny.

Ważne informacje dotyczące usuwania leku Zetamax
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Zetamax
Substancja czynna: 2 g azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.
Innymi składnikami leku są: glicerolu dibehenian, poloksamer 407, sacharoza, sodu fosforan bezwodny, magnezu wodorotlenek, hydroksypropyloceluloza, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek (E171), aromat wiśniowy (nr 11929), aromat bananowy (nr 15223).

Jak wygląda lek Zetamax i co zawiera opakowanie
Zetamax jest dostępny w butelkach, zawierających 2 g azytromycyny w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny (po dopełnieniu wodą do kreski).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich
Kent, CT13 9NJ
Wielka Brytania

Wytwórca
Haupt Pharma Latina S.r.l
Latina (LT)
Strada Statale 156 Km 47,600
04100 Borgo San Michele
Włochy

Szczegółowa informacja o leku dostępna jest u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Pfizer Polska Spółka z o.o., ul. W. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa, tel. 022335 61 00

Data zatwierdzenia ulotki: 27.05.2010 r.

Wskazania do stosowania:

Azytromycyna w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej jest wskazana do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu wymienionych niżej lekkich lub umiarkowanie ciężkich zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę.

 • Ostre bakteryjne zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli [właściwie rozpoznane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych i gdy uważa się za niewłaściwe zastosowanie leków przeciwbakteryjnych zwykle zalecanych w początkowym leczeniu tego zakażenia lub, gdy leki te nie doprowadziły do wyleczenia zakażenia].
 • Ostre bakteryjne zapalenie zatok [właściwie rozpoznane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych i gdy uważa się za niewłaściwe zastosowanie leków przeciwbakteryjnych zwykle zalecanych w początkowym leczeniu tego zakażenia lub, gdy leki te nie doprowadziły do wyleczenia zakażenia].
 • Pozaszpitalne zapalenie płuc [właściwie rozpoznane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych i gdy uważa się za niewłaściwe zastosowanie leków przeciwbakteryjnych zwykle zalecanych w początkowym leczeniu tego zakażenia].
 • Zapalenie gardła, zapalenie migdałków wywołane przez Streptococcus pyogenes [właściwie rozpoznane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych] u osób nietolerujących leków przeciwbakteryjnych z grupy beta-laktamów.

Azytromycyna może nie być odpowiednia jako lek pierwszego rzutu w empirycznym leczeniu zakażeń w obszarach, w których częstość występowania szczepów opornych na makrolidy wynosi 10% lub więcej.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych i lokalne dane dotyczące antybiotykowrażliwości określonych bakterii.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J01 leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego o właściwościach bakteriobójczych
J01F Makrolidy, linkozamidy i streptograminy
J01FA Makrolidy
J01FA10 Azithromycin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Lek fotouczulający
Jednym z niepożądanych działań leku jakie mogą wystąpić jest nadwrażliwość na światło

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Atsitromysiini; Azithromycine; Azithromycinum; Azitromicina; Azitromicinas; Azitromisin; Azitromycin; Azytromycyna

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Adres
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pfizer Europe MA EEIG

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .