Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego dot. wstrzymania w obrocie

Ostatnie decyzje
02.04.2014
Myolastan
pod.odp.: Sanofi-Aventis Romania S.R.L., Rumunia
kraj eksportu: Rumunia
importer równoległy: Delfarma Sp. z o.o.
02.04.2014
Myopam 25
Myopam 50
Myopam 100
pod.odp.: MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
02.04.2014
Tetraratio
pod.odp.: ratiopharm GmbH, Niemcy
02.04.2014
Erdomed
pod.odp.: Medagro International Sp. z o.o.
02.04.2014
Ketokonazol
pod.odp.: Polfarmex S.A.
02.04.2014
Ketoconazole Hasco
pod.odp.: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
02.04.2014
Pyralgin
pod.odp.: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
02.04.2014
Aqua pro injectione Polpharma
pod.odp.: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A
02.04.2014
Symdronic
pod.odp.: SymPhar Sp. z o.o
02.04.2014
Pentaxim
pod.odp.: Sanofi Pasteur S.A., Francja
14.03.2013
Miacalcic Nasal 200
pod.odp.: Novartis Pharma GmbH, Niemcy