Index MESH: 
Środki alkilujące

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Środki alkilujące

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Tillomed Pharma GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub do pęcherza moczowego
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pierre Fabre Medicament
tabletki drażowane
Baxter Polska Sp. z o.o.