Index MESH: 
Agoniści receptorów adrenergicznych alfa-1

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Agoniści receptorów adrenergicznych alfa-1

tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
proszek musujący
Takeda Pharma Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
URSAPHARM Poland Sp. z o.o.,
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki drażowane
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM