Index MESH: 
Agoniści receptorów adrenergicznych beta

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Agoniści receptorów adrenergicznych beta

proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
aerozol inhalacyjny, zawiesina
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do inhalacji, podzielony
SymPhar Sp. z o.o.
aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
proszek do inhalacji
Orion Corporation
proszek do inhalacji, podzielony
Sandoz GmbH
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol wziewny, zawiesina
Sandoz GmbH
aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
proszek do inhalacji
AstraZeneca AB
proszek do inhalacji
Teva Pharma BV
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Poland Sp. z o.o.
roztwór do nebulizacji
Boehringer Ingelheim International GmbH
proszek do inhalacji
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Adamed Pharma S.A.
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
aerozol inhalacyjny, zawiesina
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited