Index MESH: 
Agoniści receptora GABA-A

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Agoniści receptora GABA-A

tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Sanofi-Aventis France
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Vitama S.A.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Ipca Productos Farmaceuticos Unipessoal Lda