Index MESH: 
Antagoniści receptorów adrenergicznych

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Antagoniści receptorów adrenergicznych

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Zentiva k.s.
kapsułki twarde
Zentiva k.s.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
KRKA, d.d.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
US Pharmacia Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
tabletki
Biofarm Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
Laboratoires THEA
tabletki powlekane
Sigillata Limited
krople do oczu, roztwór
Santen Oy
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
Adamed Pharma S.A.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletka powlekana
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
krople do oczu, roztwór
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
tabletki powlekane
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
krople do oczu, roztwór
Adamed Sp. z o.o.
tabletka powlekana
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
krople do oczu, roztwór
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki
Orion Corporation
krople do oczu, roztwór
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Adamed Pharma S.A.