Index MESH: 
Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa

kapsułki twarde
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
tabletki powlekane
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki
Orion Corporation
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sanofi-Aventis France
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Apotex Europe B.V.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan Ireland Limited
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki
Sandoz GmbH
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Zentiva k.s.
tabletki
Amdipharm Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Actavis Group PTC ehf.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Mylan Ireland Limited