Index MESH: 
Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa

kapsułki twarde
KRKA, d.d.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
US Pharmacia Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
tabletki powlekane
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki
Orion Corporation
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sanofi-Aventis France
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Apotex Europe B.V.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Recordati Polska sp. z o.o.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Mylan Ireland Limited
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan Ireland Limited
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Sandoz GmbH
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Zentiva k.s.
tabletki
Amdipharm Limited
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
STADA Arzneimittel AG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Actavis Group PTC ehf.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Mylan Ireland Limited