Index MESH: 
Antagoniści receptorów purynergicznych P1

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Antagoniści receptorów purynergicznych P1

tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
roztwór do infuzji
Baxter Polska Sp. z o.o.
tabletki
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do infuzji i roztwór doustny
Chiesi Farmaceutici SpA
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
AstraZeneca AB