Index MESH: 
Chemioterapeutyki

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Chemioterapeutyki

tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
zawiesina doustna
Medana Pharma SA
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
tabletki powlekane
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
roztwór do infuzji
B. Braun Melsungen AG
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Sandoz GmbH
krople do oczu, zawiesina
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
kapsułki miękkie
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
syrop
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Merck Sharp & Dohme Ltd.
kapsułki twarde
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
tabletki powlekane
Pfizer Limited
tabletki powlekane
Pfizer Limited
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki
Generics (UK) Ltd.
granulat do sporządzania syropu
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
kapsułki
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
granulat do przygotowania roztworu doustnego
ZAMBON S.p.A.
granulat do przygotowania roztworu doustnego
ZAMBON S.p.A.
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
krem dopochwowy
Janssen-Cilag International N.V.
globulki dopochwowe
Janssen-Cilag International N.V.
globulki i krem dopochwowy
Janssen-Cilag International N.V.
globulki dopochwowe
Janssen-Cilag International N.V.
syrop
Roche Polska Sp. z o.o.
krem
Janssen-Cilag International N.V.
globulki
Janssen-Cilag International N.V.