Index MESH: 
Inhibitory topoizomerazy II

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Inhibitory topoizomerazy II

roztwór do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
krople do uszu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
ELC Group s.r.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
ALKALOID-INT d.o.o.
krople do oczu, roztwór
Novartis Poland Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
ELC Group s.r.o.
krople do oczu, roztwór
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
maść do oczu
Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
krople do oczu
Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
roztwór do infuzji
KRKA, d.d.
roztwór do infuzji
Claris Lifesciences (UK) Limited
roztwór do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG