Index MESH: 
Leki adrenergiczne

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki adrenergiczne

tabletki powlekane
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
1 A Pharma GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Orion Corporation
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
żel
Galderma International
proszek do inhalacji
Teva Pharma BV
tabletki powlekane
Merck KGaA
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
krople do oczu, roztwór
Pfizer Europe MA EEIG
krople do oczu, roztwór
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Berlin-Chemie AG
tabletki
Merck Sp. z o.o.
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Poland Sp. z o.o.
roztwór do nebulizacji
Boehringer Ingelheim International GmbH
proszek do inhalacji
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Adamed Pharma S.A.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki
Amdipharm Limited
tabletki
Sandoz GmbH
krople do oczu, roztwór
Alcon Cusi, S.A.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Novartis Poland Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Eli Lilly and Company Limited
tabletki
Ratiopharm GmbH
tabletki powlekane
Zentiva a.s.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
KRKA, d.d.