Index MESH: 
Leki dopaminergiczne

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki dopaminergiczne

kapsułki dojelitowe, twarde
Laboratorios Lesvi S.L.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/do dozownika
Sensidose AB
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
KRKA, d.d.
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
kapsułki dojelitowe, twarde
SymPhar Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Vipharm S.A.
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Adamed Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Apotex Europe B.V.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Orion Corporation
tabletki
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
BIOGENED S.A.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
roztwór doustny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Janssen-Cilag International N.V.
tabletki
Pfizer Italia S.r.l
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Janssen-Cilag International N.V.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sigillata Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sigillata Limited
tabletki powlekane
Vipharm S.A.
kapsułki twarde
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
czopki
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki
Sandoz GmbH
kapsułki
tabletki
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Roche Polska Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
MSD Polska Sp. z o.o.