Index MESH: 
Leki immunosupresyjne

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki immunosupresyjne

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Pharmexon Consulting s.r.o.
tabletki
Vipharm S.A.
tabletki
Mylan S.A.S.
tabletki
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Tillomed Pharma GmbH
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Synthon BV
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Genthon BV
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
tabletki
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
tabletki
ETHYPHARM
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
kapsułki twarde
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
STADA Arzneimittel AG
maść
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Teva B.V.
tabletki
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
tabletki
Merck Serono Europe Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
tabletki
Orion Corporation
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
tabletki drażowane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki drażowane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki drażowane
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór doustny
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
SymPhar Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
kapsułki twarde
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited