Index MESH: 
Leki o charakterze neurotransmiterów

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki o charakterze neurotransmiterów

tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
roztwór doustny
SymPhar Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
kapsułki twarde
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Glenmark Arzneimittel GmbH
krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
Laboratoires THEA
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do inhalacji, podzielony
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sigillata Limited
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
AS Kalceks
krople do oczu, roztwór
Santen Oy
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/do dozownika
Sensidose AB
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki rozpuszczalne
ORPHELIA Pharma SAS
proszek do inhalacji
Orion Corporation
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
kapsułki twarde
Teva B.V.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
krople do oczu, roztwór
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
krople do oczu, roztwór
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
proszek do inhalacji, podzielony
Sandoz GmbH
roztwór do infuzji
Baxter Polska Sp. z o.o.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
zawiesina doustna
ITALFARMACO S.p.A.
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
Adamed Sp. z o.o.
tabletka
Novartis Poland Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.