Index MESH: 
Leki obkurczające naczynia krwionośne

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki obkurczające naczynia krwionośne

kapsułki miękkie
Pfizer Corporation Austria GmbH
aerozol do nosa, roztwór
McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited
aerozol do nosa, roztwór
McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited
aerozol do nosa, roztwór
STADA Arzneimittel AG
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sintetica GmbH
aerozol do nosa, roztwór
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
proszek musujący
Takeda Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Bayer Sp. z o.o.