Index MESH: 
Leki przeciw chorobie Parkinsona

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki przeciw chorobie Parkinsona

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Desma GmbH
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/do dozownika
Sensidose AB
kapsułki twarde
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Vipharm S.A.
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Adamed Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Apotex Europe B.V.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Orion Corporation
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki
Pfizer Italia S.r.l
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sigillata Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sigillata Limited
tabletki powlekane
Vipharm S.A.
kapsułki twarde
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
kapsułki twarde
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Desma GmbH
kapsułki
tabletki
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Roche Polska Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
MSD Polska Sp. z o.o.