Index MESH: 
Leki przeciwnowotworowe

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki przeciwnowotworowe

tabletki
APC Instytut Sp. z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
KRKA, d.d.
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
ELC Group s.r.o.
kapsułki twarde
Teva B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Zentiva k.s.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Celltrion Healthcare Hungary Kft
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Adamed Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Mylan S.A.S.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hetero Europe S.L.
tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki powlekane
ALKALOID-INT d.o.o.
tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva B.V.
proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited
krople do oczu, roztwór
Novartis Poland Sp. z o.o.
krople do oczu
krople do oczu, zawiesina
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
krople do oczu
zawiesina
Novartis Poland Sp. z o.o.
implant w ampułko-strzykawce
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
implant w ampułko-strzykawce
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
krople do oczu, roztwór
ELC Group s.r.o.
tabletki
Accord Healthcare Limited
krople do oczu, roztwór
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
tabletki
Merck Serono Europe Limited
maść do oczu
Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
krople do oczu
Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.