Index MESH: 
Leki przeciwnowotworowe

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki przeciwnowotworowe

proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Oasmia Pharmaceutical AB
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
UAB Norameda
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki
Aristo Pharma GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
krople do uszu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Medac GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
APC Instytut Sp. z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
KRKA, d.d.
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
ELC Group s.r.o.
kapsułki twarde
Teva B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Zentiva k.s.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Celltrion Healthcare Hungary Kft
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Adamed Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Mylan S.A.S.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hetero Europe S.L.
tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki powlekane
ALKALOID-INT d.o.o.
tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva B.V.
proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited
krople do oczu, roztwór
Novartis Poland Sp. z o.o.
krople do oczu
krople do oczu, zawiesina
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA