Index MESH: 
Leki przeciwnowotworowe

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki przeciwnowotworowe

tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
czopki
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki twarde
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki
Exeltis Poland Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Pharma S.A.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór do wstrzykiwań
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
kapsułki twarde
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
Genthon BV
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Oasmia Pharmaceutical AB
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
UAB Norameda
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki
Aristo Pharma GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Accord Healthcare Limited
krople do uszu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Medac GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
APC Instytut Sp. z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
KRKA, d.d.
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
ELC Group s.r.o.