Index MESH: 
Leki przeciwnowotworowe hormonalne

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki przeciwnowotworowe hormonalne

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
czopki
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Exeltis Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
tabletki
Aristo Pharma GmbH
tabletki
APC Instytut Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Mylan S.A.S.
tabletki
SUN-FARM Sp. z o.o
krople do oczu
krople do oczu, zawiesina
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
krople do oczu
zawiesina
Novartis Poland Sp. z o.o.
implant w ampułko-strzykawce
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
implant w ampułko-strzykawce
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Bayer Pharma AG
tabletki
Laboratoires CTRS
implant w ampułkostrzykawce
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Temapharm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
implant podskórny
Astra Zeneca UK Ltd.
implant podskórny
Astra Zeneca UK Ltd.
krople do oczu, zawiesina
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do wstrzykiwań
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
implant do ciała szklistego w aplikatorze
Allergan Pharmaceuticals Ireland
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki
Bayer AG
zawiesina doustna
Polfarmex S.A.
zawiesina doustna
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
zawiesina doustna
Vipharm S.A.
tabletki
Adamed Pharma S.A.