Index MESH: 
Leki przeciwpsychotyczne

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki przeciwpsychotyczne

tabletki powlekane
Passauer Pharma GmbH
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Passauer Pharma GmbH
tabletki
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Synthon BV
tabletki
Neuraxpharm Bohemia s.r.o.
tabletki
Eignapharma S.L.U.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Actavis Group PTC ehf.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
KRKA Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Apotex Europe B.V.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pharmathen S.A.
tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Vipharm S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Limited
tabletki
Axxon Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Genthon BV
tabletki
G.L. Pharma GmbH
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
STADA Arzneimittel AG
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Medana Pharma SA
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Sandoz GmbH
tabletki
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
tabletki
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki
PROTERAPIA Sp. z o.o.