Index MESH: 
Leki stosowane w chorobie wrzodowej

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki stosowane w chorobie wrzodowej

tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki
Azanta Danmark A/S
tabletki dojelitowe
Vitama S.A.
kapsułki dojelitowe, twarde
Mylan S.A.S.
tabletki dojelitowe
Adamed Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Delfarma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Mercapharm Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
S-LAB Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki dojelitowe
Vitama S.A.
tabletki dojelitowe
Zentiva k.s.
tabletki dojelitowe
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Zentiva k.s.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Takeda Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Mylan S.A.S.
kapsułki dojelitowe, twarde
KRKA, d.d.
kapsułki dojelitowe, twarde
STADA Arzneimittel AG
tabletki dojelitowe
Sandoz GmbH
tabletki dojelitowe
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
Actavis Group PTC ehf.
tabletki dojelitowe
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
Takeda Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
KRKA, d.d.
kapsułki
KRKA, d.d.