Index MESH: 
Leki znoszące działanie narkotyków na OUN

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Leki znoszące działanie narkotyków na OUN

roztwór do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
Camurus AB
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
G.L. Pharma GmbH
system transdermalny, plaster
Vitama S.A.
aerozol do nosa, roztwór w pojemniku jednodawkowym
Mundipharma Corporation Limited
tabletki podjęzykowe
Mundipharma Corporation Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
system transdermalny
G.L. Pharma GmbH
system transdermalny, plaster
Sandoz GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
ETHYPHARM
system transdermalny
Grünenthal GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Orexigen Therapeutics Ireland Limited