Index MESH: 
Modulatory transportu błonowego

Leki oznaczone kategorią Indeksu MESH: Modulatory transportu błonowego

roztwór do wstrzykiwań
Hikma Pharmaceutica (Portugal), S.A.
plaster leczniczy
Eurocept International B.V.
tabletki powlekane
Berlin-Chemie AG
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
kapsułki twarde
Pfizer Limited
kapsułki twarde
Pfizer Limited
aerozol na skórę, roztwór
Plethora Solutions LTD
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Recordati Ireland Ltd.
tabletki powlekane
Rivopharm Limited
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan S.A.S.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
kapsułki twarde
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
tabletki powlekane
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
kapsułki twarde
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletki
Orion Corporation
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki
Merck Sp. z o.o.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Adamed Pharma S.A.