Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Analogi nukleozydów

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Analogi nukleozydów

zawiesina doustna
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
zawiesina doustna
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Adamed Pharma S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
krem
Axxon Sp. z o.o.
krem
ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Roche Polska Sp. z o.o.
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.