Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Antagonisci receptora alfa-1 adrenergicznego (alfa-1 blokery)

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Antagonisci receptora alfa-1 adrenergicznego (alfa-1 blokery)

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Zentiva k.s.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
US Pharmacia Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki
Orion Corporation
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Recordati Polska sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sanofi-Aventis France
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Apotex Europe B.V.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan Ireland Limited
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Zentiva k.s.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
STADA Arzneimittel AG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.