Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Biologiczny czynnik modyfikujący (BRM)

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Biologiczny czynnik modyfikujący (BRM)

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Celltrion Healthcare Hungary Kft
proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited