Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Doustne leki przeciwcukrzycowe - Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4), gliptyny

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Doustne leki przeciwcukrzycowe - Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4), gliptyny

tabletki
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Belupo lijekovi i kozmetika d.d.
tabletki powlekane
PROTERAPIA Sp. z o.o.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Merck Sharp & Dohme Ltd.
tabletki
Belupo lijekovi i kozmetika d.d.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Novartis Europharm Limited
tabletka powlekana
Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG
tabletka powlekana
Merck Sharp & Dohme Ltd.