Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Inhibitor proteasomów

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Inhibitor proteasomów

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Vivanta Generics s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
KRKA, d.d.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Pharma S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Medac GmbH
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hetero Europe S.L.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Janssen-Cilag International N.V.