Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Inhibitory angiotensyny

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Inhibitory angiotensyny

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
kapsułki twarde
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
kapsułki twarde
Teva B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Novartis Europharm Limited
kapsułki twarde
Celgene Europe BV
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Roche Registration GmbH