Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Inhibitory angiotensyny

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Inhibitory angiotensyny

kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
kapsułki twarde
Teva B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Novartis Europharm Limited