Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Inhibitory mikrotubul

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Inhibitory mikrotubul

proszek do sporządzania dyspersji do infuzji
Teva B.V.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Oasmia Pharmaceutical AB
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dr. Schlichtiger GmbH
proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji
Celgene Europe B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Norton Healthcare Limited