Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Inhibitory pompy protonowej (IPP)

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Inhibitory pompy protonowej (IPP)

kapsułki dojelitowe, twarde
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Vitama S.A.
kapsułki dojelitowe, twarde
Mylan S.A.S.
tabletki dojelitowe
Adamed Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Adamed Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Delfarma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Mercapharm Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Mercapharm Sp. z o.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki dojelitowe
STADA Arzneimittel AG
kapsułki dojelitowe, twarde
Zentiva k.s.
kapsułki dojelitowe, twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
Zentiva k.s.
tabletki dojelitowe
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
S-LAB Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
tabletki dojelitowe
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
kapsułki dojelitowe, twarde
Adamed Pharma S.A.
tabletki dojelitowe
Vitama S.A.
tabletki dojelitowe
Zentiva k.s.
tabletki dojelitowe
Bluefish Pharmaceuticals AB
kapsułki dojelitowe, twarde
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
SVUS Pharma a.s.
kapsułki dojelitowe, twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki dojelitowe
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Zentiva k.s.
kapsułki dojelitowe, twarde
123ratio Sp. z o.o.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Takeda Pharma Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki dojelitowe
Mylan S.A.S.
tabletki dojelitowe
Alvogen IPCo S.àr.l.