Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego:

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego:

kapsułki twarde
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
kapsułki miękkie
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
APC Instytut Sp. z o.o.
kapsułki miękkie
Accord Healthcare Limited
kapsułki miękkie
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Unipessoal, Lda.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Axxon Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Recordati Polska sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
MSD Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Gedeon Richter Plc.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.