Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leczenie osteoporozy

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leczenie osteoporozy

roztwór do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
roztwór do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
roztwór do wstrzykiwań
Gedeon Richter Plc.
roztwór do infuzji
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki
Arrow Poland S.A
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
roztwór do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki musujące
Nycomed GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Vipharm S.A.
tabletki
123ratio Sp. z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
tabletki
Generics (UK) Ltd.
roztwór do infuzji
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.