Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Lek zwężający naczynia krwionośne używany miejscowo w otorynolaryngologii

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Lek zwężający naczynia krwionośne używany miejscowo w otorynolaryngologii

aerozol do nosa, roztwór
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
aerozol do nosa, roztwór
McNeil Healthcare (Ireland) Limited
aerozol do nosa, roztwór
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
aerozol do nosa, roztwór
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
aerozol do nosa, roztwór
McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited
aerozol do nosa, roztwór
McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited
aerozol do nosa, roztwór
STADA Arzneimittel AG
aerozol do nosa, roztwór
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
krople do nosa, roztwór
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
krople do nosa, roztwór
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
aerozol do nosa, roztwór
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
aerozol do nosa, roztwór
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.