Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki antyarytmiczne klasy IV

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki antyarytmiczne klasy IV

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Medana Pharma SA
tabletki powlekane
Medana Pharma SA
tabletki powlekane
Medana Pharma SA
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
VEDIM Sp. z o.o.