Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki beta-2 sympatykomimetyczne

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki beta-2 sympatykomimetyczne

proszek do inhalacji, podzielony
SymPhar Sp. z o.o.
aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
proszek do inhalacji
Orion Corporation
proszek do inhalacji, podzielony
Sandoz GmbH
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
proszek do inhalacji, podzielony
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
proszek do inhalacji, podzielony
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
roztwór do nebulizacji
Cipla (EU) Limited
roztwór do nebulizacji
Adamed Sp. z o.o.
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol wziewny, zawiesina
Sandoz GmbH
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
proszek do inhalacji
AstraZeneca AB
proszek do inhalacji
Teva Pharma BV
aerozol wziewny, zawiesina
GlaxoSmithKline Export Ltd
płyn do inhalacji z nebulizatora
GlaxoSmithKline Export Ltd
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Poland Sp. z o.o.
roztwór do nebulizacji
Boehringer Ingelheim International GmbH
proszek do inhalacji
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Adamed Pharma S.A.
proszek do inhalacji
Orion Corporation
syrop
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol inhalacyjny, zawiesina
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited