Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki cytostatyczne

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki cytostatyczne

kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
KRKA, d.d.
kapsułki twarde
Teva B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Zentiva k.s.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Adamed Sp. z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Zentiva k.s.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
EGIS Pharmaceuticals PLC
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc