Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki cytostatyczne

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki cytostatyczne

kapsułki twarde
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Oasmia Pharmaceutical AB
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
KRKA, d.d.
kapsułki twarde
Teva B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Zentiva k.s.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Adamed Sp. z o.o.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Zentiva k.s.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
EGIS Pharmaceuticals PLC
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dr. Schlichtiger GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji
Celgene Europe B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Norton Healthcare Limited
kapsułki twarde
Celgene Europe BV