Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki cytostatyczne - inhibitor kinazy tyrozynowej receptora dla naskórkowego czynnik wzrostu

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki cytostatyczne - inhibitor kinazy tyrozynowej receptora dla naskórkowego czynnik wzrostu

tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Vipharm S.A.
tabletki powlekane
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
Genthon BV
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Teva B.V.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
AstraZeneca AB