Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD)

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD)

roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Mylan S.A.S.
krople do oczu, emulsja
Santen Oy
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Boehringer Ingelheim International GmbH
tabletki
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Samsung Bioepis UK Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
kapsułki miękkie
Apotex Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG
tabletki
Orion Corporation
krople do oczu, emulsja
Santen Oy
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Abbott Laboratories Ltd.
tabletki drażowane
Baxter Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aspen Pharma Trading Limited
kapsułka elastyczna
roztwór doustny
Novartis Poland Sp. z o.o.
tabletki
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne VIS Sp. z o.o.